Version: 5.1.6

MEDMEM.IMED_MED_RDWR_DRIVER Class Reference

#include <MEDMEM_MedMedDriver.hxx>

Inheritance diagram for MEDMEM.IMED_MED_RDWR_DRIVER:
Inheritance graph

Public Member Functions

 IMED_MED_RDWR_DRIVER ()
 IMED_MED_RDWR_DRIVER (const string &fileName, MED *const ptrMed)
 IMED_MED_RDWR_DRIVER (const IMED_MED_RDWR_DRIVER &driver)
 ~IMED_MED_RDWR_DRIVER ()

Detailed Description

Driver Med for MED : Read write.


Constructor & Destructor Documentation

IMED_MED_RDWR_DRIVER::IMED_MED_RDWR_DRIVER (  ) 

Constructor.

IMED_MED_RDWR_DRIVER::IMED_MED_RDWR_DRIVER ( const string &  fileName,
MED *const   ptrMed 
)

Constructor.

IMED_MED_RDWR_DRIVER::IMED_MED_RDWR_DRIVER ( const IMED_MED_RDWR_DRIVER driver  ) 

Copy constructor.

IMED_MED_RDWR_DRIVER::~IMED_MED_RDWR_DRIVER (  ) 

Destructor.

References MESSAGE_MED.