Version: 5.1.6

MEDMEM.POLYHEDRONARRAY Class Reference

#include <MEDMEM_PolyhedronArray.hxx>

Public Member Functions

 POLYHEDRONARRAY ()
 POLYHEDRONARRAY (MED_EN::med_int numberofpolyhedron, MED_EN::med_int numberoffaces, MED_EN::med_int numberofnodes)
 POLYHEDRONARRAY (const POLYHEDRONARRAY &m)
MED_EN::med_int getNumberOfPolyhedron () const
MED_EN::med_int getNumberOfFaces () const
MED_EN::med_int getNumberOfNodes () const
const MED_EN::med_int * getPolyhedronIndex () const
const MED_EN::med_int * getFacesIndex () const
const MED_EN::med_int * getNodes () const
void setPolyhedronIndex (const MED_EN::med_int *polyhedronindex)
void setFacesIndex (const MED_EN::med_int *facesindex)
void setNodes (const MED_EN::med_int *nodes)

Data Fields

MED_EN::med_int _numberOfPolyhedron
MED_EN::med_int _numberOfFaces
MED_EN::med_int _numberOfNodes
PointerOf< MED_EN::med_int > _polyhedronIndex
PointerOf< MED_EN::med_int > _facesIndex
PointerOf< MED_EN::med_int > _nodes

Constructor & Destructor Documentation

POLYHEDRONARRAY::POLYHEDRONARRAY (  ) 
MEDMEM.POLYHEDRONARRAY.POLYHEDRONARRAY ( MED_EN::med_int  numberofpolyhedron,
MED_EN::med_int  numberoffaces,
MED_EN::med_int  numberofnodes 
)
POLYHEDRONARRAY::POLYHEDRONARRAY ( const POLYHEDRONARRAY m  ) 

Member Function Documentation

MED_EN::med_int MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getNumberOfPolyhedron (  )  const
MED_EN::med_int MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getNumberOfFaces (  )  const
MED_EN::med_int MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getNumberOfNodes (  )  const
const MED_EN::med_int * MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getPolyhedronIndex (  )  const
const MED_EN::med_int * MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getFacesIndex (  )  const
const MED_EN::med_int * MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::getNodes (  )  const
void MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::setPolyhedronIndex ( const MED_EN::med_int *  polyhedronindex  ) 
void MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::setFacesIndex ( const MED_EN::med_int *  facesindex  ) 
void MEDMEM.POLYHEDRONARRAY::setNodes ( const MED_EN::med_int *  nodes  ) 

Field Documentation