Version: 5.1.6

ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest Class Reference

#include <MEDCouplingRemapperTest.hxx>

Inheritance diagram for ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest:
Inheritance graph

Public Member Functions

void test2DInterpP0P0_1 ()
void test2DInterpP0P0R_1 ()
void test1DInterp_1 ()
void test2DInterpMultiMethods ()
void testMultiDimCombi ()
void testNatureOfField ()
void testExtruded ()
void testExtruded2 ()
void testPrepareEx1 ()

Static Public Member Functions

static MEDCouplingUMeshbuild1DTargetMesh_2 ()
static MEDCouplingUMeshbuild2DTargetMesh_3 ()
static MEDCouplingUMeshbuild3DExtrudedUMesh_1 (MEDCouplingUMesh *&mesh2D)

Private Member Functions

 CPPUNIT_TEST_SUITE (MEDCouplingRemapperTest)
 CPPUNIT_TEST (test2DInterpP0P0_1)
 CPPUNIT_TEST (test2DInterpP0P0R_1)
 CPPUNIT_TEST (test1DInterp_1)
 CPPUNIT_TEST (test2DInterpMultiMethods)
 CPPUNIT_TEST (testMultiDimCombi)
 CPPUNIT_TEST (testNatureOfField)
 CPPUNIT_TEST (testExtruded)
 CPPUNIT_TEST (testExtruded2)
 CPPUNIT_TEST (testPrepareEx1)
 CPPUNIT_TEST_SUITE_END ()

Member Function Documentation

ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST_SUITE ( MEDCouplingRemapperTest   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( test2DInterpP0P0_1   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( test2DInterpP0P0R_1   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( test1DInterp_1   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( test2DInterpMultiMethods   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( testMultiDimCombi   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( testNatureOfField   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( testExtruded   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( testExtruded2   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST ( testPrepareEx1   )  [private]
ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.CPPUNIT_TEST_SUITE_END (  )  [private]
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.test2DInterpP0P0_1 (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.test2DInterpP0P0R_1 (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.test1DInterp_1 (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.test2DInterpMultiMethods (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.testMultiDimCombi (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.testNatureOfField (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.testExtruded (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.testExtruded2 (  ) 
void ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.testPrepareEx1 (  ) 
static MEDCouplingUMesh* ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.build1DTargetMesh_2 (  )  [static]
static MEDCouplingUMesh* ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.build2DTargetMesh_3 (  )  [static]
static MEDCouplingUMesh* ParaMEDMEM.MEDCouplingRemapperTest.build3DExtrudedUMesh_1 ( MEDCouplingUMesh *&  mesh2D  )  [static]