Version: 7.8.0
NormalFunctor Class Reference

Public Types

typedef SALOME::DataScopeServer_ptr PtrType
 
typedef SALOME::DataScopeServer_var VarType
 
typedef SALOME::DataScopeServer TheType
 

Static Public Member Functions

static PtrType nil ()
 
static PtrType narrow (CORBA::Object_ptr obj)
 
static PtrType duplicate (PtrType obj)
 

Static Public Attributes

static const bool IsTransaction =false
 

Member Typedef Documentation

typedef SALOME::DataScopeServer_ptr NormalFunctor::PtrType
typedef SALOME::DataScopeServer_var NormalFunctor::VarType

Member Function Documentation

static PtrType NormalFunctor::duplicate ( PtrType  obj)
static
static PtrType NormalFunctor::narrow ( CORBA::Object_ptr  obj)
static
static PtrType NormalFunctor::nil ( )
static

Field Documentation

const bool NormalFunctor::IsTransaction =false
static