Version: 9.12.0
salomevtk::vtkPVAxesActor Class Reference

#include <salomevtkPVAxesActor.h>

Inheritance diagram for salomevtk::vtkPVAxesActor:
Inheritance graph

Public Types

enum  { CYLINDER_SHAFT , LINE_SHAFT , USER_DEFINED_SHAFT }
 
enum  { CONE_TIP , SPHERE_TIP , USER_DEFINED_TIP }
 

Public Member Functions

 vtkTypeMacro (vtkPVAxesActor, vtkProp3D) void PrintSelf(ostream &os
 
virtual void GetActors (vtkPropCollection *)
 
virtual int RenderOpaqueGeometry (vtkViewport *viewport)
 
virtual int RenderTranslucentGeometry (vtkViewport *viewport)
 
void ShallowCopy (vtkProp *prop)
 
void ReleaseGraphicsResources (vtkWindow *)
 
void GetBounds (double bounds[6])
 
double * GetBounds ()
 
vtkMTimeType GetMTime ()
 
vtkMTimeType GetRedrawMTime ()
 
void SetTotalLength (float v[3])
 
void SetTotalLength (float x, float y, float z)
 
 vtkGetVectorMacro (TotalLength, float, 3)
 
void SetNormalizedShaftLength (float v[3])
 
void SetNormalizedShaftLength (float x, float y, float z)
 
 vtkGetVectorMacro (NormalizedShaftLength, float, 3)
 
void SetNormalizedTipLength (float v[3])
 
void SetNormalizedTipLength (float x, float y, float z)
 
 vtkGetVectorMacro (NormalizedTipLength, float, 3)
 
 vtkSetClampMacro (ConeResolution, int, 3, 128)
 
 vtkGetMacro (ConeResolution, int)
 
 vtkSetClampMacro (SphereResolution, int, 3, 128)
 
 vtkGetMacro (SphereResolution, int)
 
 vtkSetClampMacro (CylinderResolution, int, 3, 128)
 
 vtkGetMacro (CylinderResolution, int)
 
 vtkSetClampMacro (ConeRadius, float, 0, VTK_FLOAT_MAX)
 
 vtkGetMacro (ConeRadius, float)
 
 vtkSetClampMacro (SphereRadius, float, 0, VTK_FLOAT_MAX)
 
 vtkGetMacro (SphereRadius, float)
 
 vtkSetClampMacro (CylinderRadius, float, 0, VTK_FLOAT_MAX)
 
 vtkGetMacro (CylinderRadius, float)
 
 vtkSetClampMacro (XAxisLabelPosition, float, 0, 1)
 
 vtkGetMacro (XAxisLabelPosition, float)
 
 vtkSetClampMacro (YAxisLabelPosition, float, 0, 1)
 
 vtkGetMacro (YAxisLabelPosition, float)
 
 vtkSetClampMacro (ZAxisLabelPosition, float, 0, 1)
 
 vtkGetMacro (ZAxisLabelPosition, float)
 
void SetShaftType (int type)
 
void SetShaftTypeToCylinder ()
 
void SetShaftTypeToLine ()
 
void SetShaftTypeToUserDefined ()
 
void SetTipType (int type)
 
void SetTipTypeToCone ()
 
void SetTipTypeToSphere ()
 
void SetTipTypeToUserDefined ()
 
void SetUserDefinedTip (vtkPolyData *)
 
 vtkGetObjectMacro (UserDefinedTip, vtkPolyData)
 
void SetUserDefinedShaft (vtkPolyData *)
 
 vtkGetObjectMacro (UserDefinedShaft, vtkPolyData)
 
vtkProperty * GetXAxisTipProperty ()
 
vtkProperty * GetYAxisTipProperty ()
 
vtkProperty * GetZAxisTipProperty ()
 
vtkProperty * GetXAxisShaftProperty ()
 
vtkProperty * GetYAxisShaftProperty ()
 
vtkProperty * GetZAxisShaftProperty ()
 
vtkProperty * GetXAxisLabelProperty ()
 
vtkProperty * GetYAxisLabelProperty ()
 
vtkProperty * GetZAxisLabelProperty ()
 
 vtkSetStringMacro (XAxisLabelText)
 
 vtkSetStringMacro (YAxisLabelText)
 
 vtkSetStringMacro (ZAxisLabelText)
 
void AddToRender (vtkRenderer *theRenderer)
 

Static Public Member Functions

static vtkPVAxesActorNew ()
 

Public Attributes

vtkIndent indent
 

Protected Member Functions

 vtkPVAxesActor ()
 
 ~vtkPVAxesActor ()
 
void UpdateProps ()
 

Protected Attributes

vtkCylinderSource * CylinderSource
 
vtkLineSource * LineSource
 
vtkConeSource * ConeSource
 
vtkSphereSource * SphereSource
 
vtkActor * XAxisShaft
 
vtkActor * YAxisShaft
 
vtkActor * ZAxisShaft
 
vtkActor * XAxisTip
 
vtkActor * YAxisTip
 
vtkActor * ZAxisTip
 
float TotalLength [3]
 
float NormalizedShaftLength [3]
 
float NormalizedTipLength [3]
 
int ShaftType
 
int TipType
 
vtkPolyData * UserDefinedTip
 
vtkPolyData * UserDefinedShaft
 
char * XAxisLabelText
 
char * YAxisLabelText
 
char * ZAxisLabelText
 
vtkVectorText * XAxisVectorText
 
vtkVectorText * YAxisVectorText
 
vtkVectorText * ZAxisVectorText
 
vtkFollowerXAxisLabel
 
vtkFollowerYAxisLabel
 
vtkFollowerZAxisLabel
 
int ConeResolution
 
int SphereResolution
 
int CylinderResolution
 
float ConeRadius
 
float SphereRadius
 
float CylinderRadius
 
float XAxisLabelPosition
 
float YAxisLabelPosition
 
float ZAxisLabelPosition
 

Private Member Functions

 vtkPVAxesActor (const vtkPVAxesActor &)
 
void operator= (const vtkPVAxesActor &)
 

Member Enumeration Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
CYLINDER_SHAFT 
LINE_SHAFT 
USER_DEFINED_SHAFT 

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
CONE_TIP 
SPHERE_TIP 
USER_DEFINED_TIP 

Constructor & Destructor Documentation

◆ vtkPVAxesActor() [1/2]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkPVAxesActor ( )
protected

◆ ~vtkPVAxesActor()

◆ vtkPVAxesActor() [2/2]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkPVAxesActor ( const vtkPVAxesActor )
private

Member Function Documentation

◆ AddToRender()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::AddToRender ( vtkRenderer *  theRenderer)

References XAxisLabel, YAxisLabel, and ZAxisLabel.

◆ GetActors()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::GetActors ( vtkPropCollection *  ac)
virtual

◆ GetBounds() [1/2]

double * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetBounds ( )

◆ GetBounds() [2/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::GetBounds ( double  bounds[6])

References GetBounds().

◆ GetMTime()

vtkMTimeType salomevtk::vtkPVAxesActor::GetMTime ( )

◆ GetRedrawMTime()

vtkMTimeType salomevtk::vtkPVAxesActor::GetRedrawMTime ( )

References GetMTime().

◆ GetXAxisLabelProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetXAxisLabelProperty ( )

References XAxisLabel.

◆ GetXAxisShaftProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetXAxisShaftProperty ( )

References XAxisShaft.

◆ GetXAxisTipProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetXAxisTipProperty ( )

References XAxisTip.

◆ GetYAxisLabelProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetYAxisLabelProperty ( )

References YAxisLabel.

◆ GetYAxisShaftProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetYAxisShaftProperty ( )

References YAxisShaft.

◆ GetYAxisTipProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetYAxisTipProperty ( )

References YAxisTip.

◆ GetZAxisLabelProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetZAxisLabelProperty ( )

References ZAxisLabel.

◆ GetZAxisShaftProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetZAxisShaftProperty ( )

References ZAxisShaft.

◆ GetZAxisTipProperty()

vtkProperty * salomevtk::vtkPVAxesActor::GetZAxisTipProperty ( )

References ZAxisTip.

◆ New()

static vtkPVAxesActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::New ( )
static

◆ operator=()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::operator= ( const vtkPVAxesActor )
private

◆ ReleaseGraphicsResources()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::ReleaseGraphicsResources ( vtkWindow *  win)

◆ RenderOpaqueGeometry()

int salomevtk::vtkPVAxesActor::RenderOpaqueGeometry ( vtkViewport *  viewport)
virtual

◆ RenderTranslucentGeometry()

int salomevtk::vtkPVAxesActor::RenderTranslucentGeometry ( vtkViewport *  viewport)
virtual

◆ SetNormalizedShaftLength() [1/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetNormalizedShaftLength ( float  v[3])
inline

◆ SetNormalizedShaftLength() [2/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetNormalizedShaftLength ( float  x,
float  y,
float  z 
)

◆ SetNormalizedTipLength() [1/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetNormalizedTipLength ( float  v[3])
inline

◆ SetNormalizedTipLength() [2/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetNormalizedTipLength ( float  x,
float  y,
float  z 
)

◆ SetShaftType()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetShaftType ( int  type)

References ShaftType, and UpdateProps().

◆ SetShaftTypeToCylinder()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetShaftTypeToCylinder ( )
inline

References CYLINDER_SHAFT.

◆ SetShaftTypeToLine()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetShaftTypeToLine ( )
inline

References LINE_SHAFT.

◆ SetShaftTypeToUserDefined()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetShaftTypeToUserDefined ( )
inline

References USER_DEFINED_SHAFT.

◆ SetTipType()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTipType ( int  type)

References TipType, and UpdateProps().

◆ SetTipTypeToCone()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTipTypeToCone ( )
inline

References CONE_TIP.

◆ SetTipTypeToSphere()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTipTypeToSphere ( )
inline

References SPHERE_TIP.

◆ SetTipTypeToUserDefined()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTipTypeToUserDefined ( )
inline

References USER_DEFINED_TIP.

◆ SetTotalLength() [1/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTotalLength ( float  v[3])
inline

◆ SetTotalLength() [2/2]

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetTotalLength ( float  x,
float  y,
float  z 
)

References TotalLength, and UpdateProps().

◆ SetUserDefinedShaft()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetUserDefinedShaft ( vtkPolyData *  )

◆ SetUserDefinedTip()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::SetUserDefinedTip ( vtkPolyData *  )

◆ ShallowCopy()

void salomevtk::vtkPVAxesActor::ShallowCopy ( vtkProp *  prop)

◆ UpdateProps()

◆ vtkGetMacro() [1/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( ConeRadius  ,
float   
)

◆ vtkGetMacro() [2/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( ConeResolution  ,
int   
)

◆ vtkGetMacro() [3/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( CylinderRadius  ,
float   
)

◆ vtkGetMacro() [4/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( CylinderResolution  ,
int   
)

◆ vtkGetMacro() [5/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( SphereRadius  ,
float   
)

◆ vtkGetMacro() [6/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( SphereResolution  ,
int   
)

◆ vtkGetMacro() [7/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( XAxisLabelPosition  ,
float   
)

◆ vtkGetMacro() [8/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( YAxisLabelPosition  ,
float   
)

◆ vtkGetMacro() [9/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetMacro ( ZAxisLabelPosition  ,
float   
)

◆ vtkGetObjectMacro() [1/2]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetObjectMacro ( UserDefinedShaft  ,
vtkPolyData   
)

◆ vtkGetObjectMacro() [2/2]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetObjectMacro ( UserDefinedTip  ,
vtkPolyData   
)

◆ vtkGetVectorMacro() [1/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetVectorMacro ( NormalizedShaftLength  ,
float  ,
 
)

◆ vtkGetVectorMacro() [2/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetVectorMacro ( NormalizedTipLength  ,
float  ,
 
)

◆ vtkGetVectorMacro() [3/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkGetVectorMacro ( TotalLength  ,
float  ,
 
)

◆ vtkSetClampMacro() [1/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( ConeRadius  ,
float  ,
,
VTK_FLOAT_MAX   
)

◆ vtkSetClampMacro() [2/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( ConeResolution  ,
int  ,
,
128   
)

◆ vtkSetClampMacro() [3/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( CylinderRadius  ,
float  ,
,
VTK_FLOAT_MAX   
)

◆ vtkSetClampMacro() [4/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( CylinderResolution  ,
int  ,
,
128   
)

◆ vtkSetClampMacro() [5/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( SphereRadius  ,
float  ,
,
VTK_FLOAT_MAX   
)

◆ vtkSetClampMacro() [6/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( SphereResolution  ,
int  ,
,
128   
)

◆ vtkSetClampMacro() [7/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( XAxisLabelPosition  ,
float  ,
,
 
)

◆ vtkSetClampMacro() [8/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( YAxisLabelPosition  ,
float  ,
,
 
)

◆ vtkSetClampMacro() [9/9]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetClampMacro ( ZAxisLabelPosition  ,
float  ,
,
 
)

◆ vtkSetStringMacro() [1/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetStringMacro ( XAxisLabelText  )

◆ vtkSetStringMacro() [2/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetStringMacro ( YAxisLabelText  )

◆ vtkSetStringMacro() [3/3]

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkSetStringMacro ( ZAxisLabelText  )

◆ vtkTypeMacro()

salomevtk::vtkPVAxesActor::vtkTypeMacro ( vtkPVAxesActor  ,
vtkProp3D   
) &

Member Data Documentation

◆ ConeRadius

float salomevtk::vtkPVAxesActor::ConeRadius
protected

◆ ConeResolution

int salomevtk::vtkPVAxesActor::ConeResolution
protected

◆ ConeSource

vtkConeSource* salomevtk::vtkPVAxesActor::ConeSource
protected

◆ CylinderRadius

float salomevtk::vtkPVAxesActor::CylinderRadius
protected

◆ CylinderResolution

int salomevtk::vtkPVAxesActor::CylinderResolution
protected

◆ CylinderSource

vtkCylinderSource* salomevtk::vtkPVAxesActor::CylinderSource
protected

◆ indent

vtkIndent salomevtk::vtkPVAxesActor::indent

◆ LineSource

vtkLineSource* salomevtk::vtkPVAxesActor::LineSource
protected

◆ NormalizedShaftLength

float salomevtk::vtkPVAxesActor::NormalizedShaftLength[3]
protected

◆ NormalizedTipLength

float salomevtk::vtkPVAxesActor::NormalizedTipLength[3]
protected

◆ ShaftType

int salomevtk::vtkPVAxesActor::ShaftType
protected

◆ SphereRadius

float salomevtk::vtkPVAxesActor::SphereRadius
protected

◆ SphereResolution

int salomevtk::vtkPVAxesActor::SphereResolution
protected

◆ SphereSource

vtkSphereSource* salomevtk::vtkPVAxesActor::SphereSource
protected

◆ TipType

int salomevtk::vtkPVAxesActor::TipType
protected

◆ TotalLength

float salomevtk::vtkPVAxesActor::TotalLength[3]
protected

◆ UserDefinedShaft

vtkPolyData* salomevtk::vtkPVAxesActor::UserDefinedShaft
protected

◆ UserDefinedTip

vtkPolyData* salomevtk::vtkPVAxesActor::UserDefinedTip
protected

◆ XAxisLabel

vtkFollower* salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisLabel
protected

◆ XAxisLabelPosition

float salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisLabelPosition
protected

◆ XAxisLabelText

char* salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisLabelText
protected

◆ XAxisShaft

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisShaft
protected

◆ XAxisTip

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisTip
protected

◆ XAxisVectorText

vtkVectorText* salomevtk::vtkPVAxesActor::XAxisVectorText
protected

◆ YAxisLabel

vtkFollower* salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisLabel
protected

◆ YAxisLabelPosition

float salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisLabelPosition
protected

◆ YAxisLabelText

char* salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisLabelText
protected

◆ YAxisShaft

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisShaft
protected

◆ YAxisTip

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisTip
protected

◆ YAxisVectorText

vtkVectorText* salomevtk::vtkPVAxesActor::YAxisVectorText
protected

◆ ZAxisLabel

vtkFollower* salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisLabel
protected

◆ ZAxisLabelPosition

float salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisLabelPosition
protected

◆ ZAxisLabelText

char* salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisLabelText
protected

◆ ZAxisShaft

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisShaft
protected

◆ ZAxisTip

vtkActor* salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisTip
protected

◆ ZAxisVectorText

vtkVectorText* salomevtk::vtkPVAxesActor::ZAxisVectorText
protected

The documentation for this class was generated from the following files: